Sikh Gurdwara of Westchester

28 Neustadt Lane
Chappaqua, NY 10514
914-682-1690